Lucian
Săuleanu

Avocat coordonator

Baroul București (2003), Baroul Dolj (2007) Doctor în drept din 2000 cu teza “Specificul obligatiilor comerciale în comparație cu obligațiile civile”, conducător științific Prof. univ. dr. Ion Dogaru. Licență în drept (1997, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova)

  • Doctor în drept din 2000 cu teza “Specificul obligatiilor comerciale în comparație cu obligațiile civile”, conducător științific Prof. univ. dr. Ion Dogaru. Licență în drept (1997, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova)
  • Profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova, disciplina de predare fiind Dreptul societăților
  • Arbitru la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
  • Membru al Centrului de Cercetãri Juridice Fundamentale din Craiova care își desfășoară activitatea științifică sub egida Academiei Române
  • Editor executiv al Revistei de Ştiinţe Juridice, Editura Universul Juridic, București
  • Membru în colegiul de redacţie a Revistei Române de Drept al Afacerilor
  • Redactor Revista Baroului Dolj „IUSTITIA”
Publicații: Drept comercial, Ed. Sitech, Craiova, 2005; Drept bancar, Ed. Universitaria, 2006; Teoria generală a obligaţiilor comerciale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006 (în colaborare cu Prof. univ. dr. Ion Dogaru); Societăţi comerciale. Adunările generale ale acţionarilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008; The legal status of professionals and companies under the sway of The New Romanian Civil Code, Ed. Universitaria, Craiova.

Fa-i cunostiinta cu mai multi colegi si vezi cum te pot ajuta