2017-03-10

Cerere de decizie preliminara solutionata de CJUE la solicitarea Sauleanu si Asociatii

Prin decizia CJUE (Camera a zecea) pronuntata in 2 martie 2017 in cauza C 245/15 a fost solutionata cererea de decizie preliminara formulata in temeiul art. 267 TFUE, de Judecatoria Bals prin decizia din 30 aprilie 2015, la solicitarea Sauleanu si Asociatii, in procedura SC Casa Noastra SA impotriva Ministerului Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR). Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO 2006, L 102, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 214), precum și a articolului 2 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO 2009, L 300, p. 88, rectificare în JO 2015, L 272, p. 15). Curtea (Camera a zecea) a declarat: Articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului, precum si articolul 2 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internatională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 trebuie interpretate in sensul ca serviciul de transport al lucratorilor intre domiciliu si locul de munca, organizat de angajatorul acestora si cu traseul liniei nedepasind 50 km, intra in domeniul de aplicare al derogarii prevazute la articolul 3 litera (a) din Regulamentul nr. 561/2006, potrivit careia acest regulament nu se aplica unui asemenea serviciu de transport. Hotararea poate fi citita aici.