phone iconTel.: 0722 / 72.47.77
phone iconFax : 0251 / 52.52.44
  
Romana  |  English  |  Français
divider

Prelucrarea datelor personale

separator

NOTĂ DE INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea deAvocați Săuleanu și Asociații S.P.A.R.L., cu sediul în Craiova, str. Vasile Conta nr. 47 Parter, jud. Dolj, CIF RO21684041, reprezentată prin Avocat Săuleanu Lucian, vă aduce la cunoștință următoarele:

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm datele personale (nume și prenume, domiciliu, cod numeric personal etc) pentru:
­• executarea contractului de asistență juridică, inclusiv realizarea activităților specifice profesiei, în interesul clienților noștri, în virtutea contractului de asistență juridică;
• îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;
• redactarea înscrisurilor în numele clienților noștri, potrivit mandatului încredințat;
• înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional sau apărător, a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;
• îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;
• îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.

3. Prelucrăm datele referitoare la numerele de telefon și adresele de e-mail, pentru comunicarea cu clienții noștri.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.

4. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările clienţilor către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile care ne sunt aduse la cunoștință, pentru:
• realizarea interesului legitim al clienților de a beneficia de asistență juridică și reprezentare avocațială;
• realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului.
• Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului de asistență juridică.

5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm decizii automate cu privire la clienții noștri. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor clienților noștri sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională, ci și o valoare esențială.

7. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor legitime ale cliențilir sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

8. Persoanele a căror date sunt prelucrate beneficiază de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care le furnizează, au dreptul de a limita prelucrarea şi dreptul de a solicita ștergerea datelor. Intervenția asupra datelor care ne sunt furnizate poate fi de natură să împiedice executarea contractului de asistenţă juridică. În acest caz, avocatul este exonerat de răspundere.

Orice persoană a căror date sunt prelucrate are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP.